Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy probíhá 1x ročně, začátkem května - pro rok 2022/2023 - informace níže.

V průběhu školního roku jsou děti přijímány jen na uvolněná místa.

Informace k zápisu na  prázdninový provoz jsou uvedeny v záložce "Prázdninový provoz".

 

Zápis do Mateřské školy DUHA Brno, Kachlíkova 21, pro školní rok 2022/2023

Vydávání přihlášek
 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy získáte v období od 1.4. 2022 - 30.4.2022 na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz.

 

K vygenerování přihlášky je zapotřebí číslo pojištěnce přihlašovaného dítěte, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihláška) si každý zákonný zástupce dítěte na internetu vyplní a vytiskne.

 

Přijímání dětí do logopedické třídy bude probíhat zvlášť, a to v souladu s platnou legislativou. (Bližší informace u ředitelky školy.)

 

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, si mohou po telefonické domluvě (tel: 736 484 468) přihlášku vyzvednout v MŠ DUHA dne 6.4.2022 v době 10:00 - 11:00 hod.

 

Podání žádosti

 

Sběr přihlášek bude probíhat ve dnech 2. 5. 2022  v době 8 - 12 a 13 - 16 hodin 

                                                                      3. 5. 2022  v době 8 - 12 a 13 - 16 hodin 
 

Doporučujeme předání přihlášky do MŠ těmito způsoby:

  1. osobně v mateřské škole v uvedených dnech a časech (využijte rezervační systém)

  2. do datové schránky MŠ: ID schránky scgpdwa

  3. doporučenou poštou

 

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list

  2. Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (potvrzení přihlášky lékařem)

  3. Místo trvalého pobytu dítěte

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

V rámci přijetí zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je termín pro zápis do mateřských škol a 1. tříd základních škol u osob vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v důsledku vojenské invaze stanoven na období od 1. 6. do 15. 7. 2022. Bližší informace budou zveřejněny.

 

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2022.