Dětský klub Duháček Brno z.s.

Při škole působí od 12. 8. 2004 Dětský klub Duháček Brno. Od 1. 1. 2016 přijal klub název Dětský klub Duháček Brno, z.s.

Klub je právnickou osobou, sídlem klubu je Mateřská škola DUHA, Kachlíkova 21, 635 00 Brno.

Účelem klubu je zajištění kulturně společenských a sportovních aktivit a podpora zájmových činností a výchovně-vzdělávací činnosti pro děti navštěvující Mateřskou školu DUHA.

Členy klubu jsou rodiče všech dětí navštěvujících Mateřskou školu DUHA.

 

Členský příspěvek:
Členský příspěvek slouží k financování kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a dalších činností a vybavení pro děti v Mateřské škole DUHA. Členský příspěvek je hrazen za každé dítě, které navštěvuje Mateřskou školu DUHA, na školní rok.

 

Členský příspěvek ve výši 1.200,-- Kč je možné uhradit bezhotovostně převodem na účet vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu 220 005 3907/2010, jako variabilní symbol se uvádí osobní číslo dítěte. Členský příspěvek je možné uhradit také ve dvou splátkách ve výši 600,-- Kč na každé pololetí.

 

Členský příspěvek je možné uhradit i v hotovosti, buď přímo k rukám hospodářky klubu, nebo v obálce označené jménem dítěte, účelem platby (tj. členský příspěvek DK Duháček Brno) a částkou k rukám paní učitelky ve třídě dítěte.

 

Všichni členové klubu mají právo na informace o hospodaření s finančními prostředky klubu. Chcete-li vědět, jak jsou využity Vaše členské příspěvky, kontaktujte předsedkyni výboru nebo hospodářku Dětského klubu Duháček Brno, z.s.

Kontakty:
Dětský klub Duháček Brno, z.s.
e-mail: duhacek.brno@seznam.cz

Romana Rogalewiczová, předsedkyně výboru Dětského klubu Duháček Brno, z.s.
e-mail: r.rogalewiczova@seznam.cz

 

Zapojte se!!!

Chcete se zapojit do organizace mimoškolních aktivit pro děti s rodiči? Máte nápad na akci, na kterou by mohly děti navštěvující Mateřskou školu DUHA přijít společně se svými rodiči? Chtěli byste se potkat a poznat s rodiči ostatních dětí a učitelkami i mimo školku?

 

Do budoucna bychom se rádi více podíleli na organizaci akcí, kterých se mohou účastnit děti, rodiče i paní učitelky i mimo školku, kde se budeme všichni moci bavit a užít si příjemný volný čas se svými dětmi. Přivítáme každý nápad, podnět i pomocnou ruku při organizování takovýchto akcí!