Škola v přírodě

Školu v přírodě organizujeme každoročně. Jedná se o pobyt od pondělí do pátku v lokalitách maximálně 120 km od Brna. Snažíme se vždy zajistit ubytování vhodné pro předškolní děti s pěknou přírodou okolo. Děti okusí pobyt bez rodičů, naváží nové kontakty, poznají nové prostředí. Se skupinou 20 - 22 dětí odjíždí 2 učitelky, zdravotník, noční vychovatelka, všichni zaměstnanci školy. Děti tak mají kolem sebe jistotu známých lidí.

 

Z důvodu malého zájmu rodičů o nabízenou aktivitu a nízkého počtu přihlášených dětí, se ve školním roce 2023/2024 škola v přírodě neuskuteční.