Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

Veškeré informace obsahuje Školní řád.