O nás

Mateřská škola se nachází na okraji Brna v městské části Brno – Bystrc v blízkosti lesů, přírody a Brněnské přehrady. Jsme 4 třídní mateřská škola sídlištního charakteru. Umístění školy umožňuje časté vycházky dětí do okolí a pozorování jevů v přírodě (ZOO, Brněnská přehrada, Údolí oddechu, Žebětínský rybník apod.)

 

Počet zapsaných dětí je 76. Děti se vzdělávají ve dvou běžných třídách,  jedné třídě se sníženým počtem dětí a jedné speciální logopedické třídě. 

 

Kolektiv mateřské školy se skládá z pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. O výchovnou a pedagogickou oblast se stará 8 kvalifikovaných učitelek (včetně ředitelky a speciálního pedagoga), s integrovanými dětmi pracují pedagogičtí asistenti (počet těchto zaměstnanců je závislý na momentálních potřebách integrovaných dětí).  Potřebné zázemí pro provoz školy zajišťuje 6 provozně-technických zaměstnanců (vedoucí školní kuchyně, kuchařky, školnice, uklízečka). Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.

 

V rámci komplexnosti výchovně – vzdělávací činnosti škola spolupracuje s odbornými pracovišti (Speciální pedagogická centra, Pedagogicko-psychologická poradna) i vzdělávacími centry (Domeček, Bystrouška apod.…). Rozvíjí se i spolupráce se základními školami v Bystrci (dny otevřených dveří, návštěvy tělocvičny apod.)

 

Při mateřské škole působí občanské sdružení "Dětský klub Duháček Brno, z.s.". Jedná se o sdružení rodičů, jehož cílem je spolupracovat s mateřskou školou a zlepšovat podmínky školy v oblasti materiální, zájmové a výchovné.