Pro rodiče

V této části naší webové prezentace uvádíme i praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší mateřské školy.

 

Pro většinu dětí je období nástupu do mateřské školy velmi náročné. Děti poznávají nové prostředí, jiný režim dní, nové tváře okolo sebe - dospělé i děti. Adaptační období, období zvykání si na vše nové, trvá každému dítěti jinak dlouhou dobu. Někdo si zvykne za týden, jiný za měsíc. Jsou  však děti, kterým zvykání trvá i půl roku. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy. Vzájemná součinnost pomůže dětem přijmout pravidla a principy pobytu ve velkém kolektivu, pomůže najít jistoty a opory v neznámém prostředí.

 

S programem mateřské školy se můžete seznámit v odkazu - školní vzdělávací program

 

Na tomto místě  je třeba připomenout, co je hlavní a nejdůležitější činností dětí předškolního věku. Touto nejdůležitější činností pro děti v období 3 - 6 let je hra. Hrou se dítě vzdělává, získává nové poznatky, prožívá nové situace. Hra je prostředkem rozvoje dítěte v celé šíři jeho osobnosti. Hrát si, použít a využít hračku často dítě neumí a to je úkol nás dospělých. Naučit dítě si hrát. Ukázat dítěti jak, co se dá udělat, povídat si s ním o tom, co děláme. Dalším prostředkem rozvoje dítěte je řeč. Obyčejné povídání si s dítětem o věcech kolem nás, o tom co děláme, co budeme dělat, jak se cítíme. V dnešní době jsou tyto dva základní a přirozené prostředky rozvoje dítěte často podceňovány. Žádné kroužky, řízené aktivity, dlouhé a náročné akce toto nemohou nahradit.
 

A proto: - hrajte si s dětmi, povídejte si s nimi, naučte je obsloužit se. My to v mateřské škole budeme dělat také. Spokojené a šťastné bude dítě i jeho okolí.