Zaměstnanci

Ředitelka
Anna Kimlová

Zást. ředitelky, logoped: 
Mgr. Jana Čerbáková

Vedoucí ŠJ: 
Jana Ničová

Učitelka
Lenka Kleinová   

Učitelka 
Radoslava Kocmanová

Učitelka 
Štěpánka Fendrych

Učitelka 
Dana Gajdošová

Učitelka
   Helena Havlíčková

Učitelka 
Bc. Anna Plesníková

Učitelka 
Hana Staníčková

Školní jídelna
Simona Jilmová    

Školní jídelna
 Lucie Balášová

Školní jídelna
 Zdeňka Kříčková

Provozní pracovník
Eva Tomková 

Provozní pracovník
Lenka Bartošová

Asistent pedagoga
Hana Staníčková

Asistent pedagoga
Ludmila Lefnerová

Asistent pedagoga
Lucie Urbánková

Asistent pedagoga a školní asistent
Vojtěch Rampula