Nabídka pro rodiče - testování primárních reflexů

Vážení rodiče,

pracuji na základní škole na pozici školního speciálního pedagoga.

     Každý rok sleduji malé školáky, prvňáčky, jak se jim daří zvládat školní povinnosti. Všichni, rodiče i učitelé, si určitě přejí, aby se dětem dařilo, je to pochopitelné, protože dobrý start má vliv na jejich vztah ke škole a z toho vyplývající školní úspěšnost. Ty děti, kterým se příliš nevede, pak v rámci své profese podporuji. Ve své praxi se dlouhodobě zabývám otázkou, proč se tyto děti potýkají s obtížemi. Důvody jsou různé, ale v poslední době se mezi odborníky čím dál více skloňuje téma primárních reflexů. Jde o sadu pohybových mechanismů, které jsou pro miminko nezbytné při porodu a v prvních měsících jejich života. Jejich prostřednictvím totiž reagují na stimuly přicházející z okolí. Jsou však smysluplné pouze v počátku života, postupně by v případě správného psychomotorického vývoje měly mizet a měly by být nahrazeny dokonalejšími mechanismy vycházející z vyšších mozkových center. Pokud přetrvávají,mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj a způsobovat řadu nežádoucích projevů. Jde např. o obtíže v oblast smyslového vnímání, rovnováhy, koordinace pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce, negativně ovlivňuje i ty ostatní. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Podrobnější informace najdete např. na:

https://www.cortexacademy.cz/post/primarni-reflexy-u-deti-v-predskolnim-veku

     Jsme přesvědčeni, že předškolní věk je ideální pro diagnostiku těchto reflexů a v případě, že u dítěte přetrvávají a zhoršují tím jeho fyzické i kognitivní schopnosti, pak je ideální čas s nimi pracovat.

     Pro tuto chvíli vám nabízíme možnost zjistit, zda u vašeho dítěte primární reflexy vymizely nebo zda dosud přetrvávají a v jaké míře. Cena této diagnostiky, která trvá cca 35 – 45min, je 300 Kč. Jedná se o jednoduchou sadu cviků, které s dítětem provádíme přímo v prostorách mateřské školy. Pokud si přejete, abychom diagnostiku u vašeho dítěte stanovili, vyplňte prosím návratku, kterou předejte učitelkám vašeho dítěte.

 

Mgr. Darina Lesníková

speciální pedagog

 

Nabídka se týká dětí od 5 let věku.

Pokud máte zájem o diagnostiku primárních reflexů u svého dítěte, odevzdejte paní učitelce ve své třídě nejpozději do 16. 2. 2024 návratový formulář.

 

Mám zájem o diagnostiku primárních reflexů mého dítěte (jméno, příjmení)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

narozeného dne (den, měsíc, rok) …………………………………………………………………………………………….

Moje dítě je – není v péči odborného lékaře …………………………………………………………………………….

z důvodu …………………………………………………………………………………………………………………………………..