Pojedeme na výlet

POJEDEME NA VÝLET

DO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

DO CENTRA EDEN

VE STŘEDU 21. ČERVNA

Ekologické centrum EDEN je rájem interaktivní zábavy a poznání. V programu: „Od kočího po hrnčíře“ se děti seznámí s historií a tradičními řemesly.

Děti čeká procházka Panským bydlením, kde si povíme, co potřeboval k práci kočí. Poté s dětmi zavítáme do Horácké vesničky, kde si v jednotlivých chaloupkách představíme místní řemesla. Na příkladu pohádky O krtečkovi a kalhotkách si vysvětlíme a ukážeme zpracování lnu v pazderně nebo lněného vlákna u tkalce. U babky kořenářky budeme rozpoznávat bylinky po vůni a u včelaře pomůžeme včelce najít cestu do úlu. Navštívíme také statek, mlýn a hrnčíře. V rámci programu si děti vyplní pracovní list a u hrnčíře si k němu vyrobí desky malované hlínou. Tuto knížečku si děti odnesou na památku domů. Součástí výletu bude dílnička nebo bojová hra.

Pokud máte zájem, zapište své dítě do 21. 4. na přihlášku a do stejného termínu zaplaťte 530,- Kč v modré nebo zelené třídě.(peníze předejte v obálce se jménem dítěte a názvem třídy)

Výlet je vhodný pro děti od pěti let, mladší jen po konzultaci s třídní učitelkou.

Cena výletu: 530,- Kč

Délka výletu: 7:15 – 13:30